Zbirka Kairos

     Crkva sv. Nikole (i umjetnička zbirka Kairos) nastala je na temeljima starijih crkvica te južnih vrata antičkoga grada, sa stilskim obilježjima od romanike do baroka. Sastavni je dio jedinog sačuvanog ženskog benediktinskog samostana utemeljenog 1064. g., namijenjenog plemkinjama. Zvonik s čipkastim, kamenim rešetkama, radom klesarske obitelji Tripuna Bokanića s otoka Brača, podignut je krajem 16. st. Kićene je barokne unutrašnjosti, sa  štuko dekoracijama i portretima svetaca slikara Nicole Grassija (danas u samostanskoj zbirci). 

 

     Na južnom zidu dvorišta samostana, uzidan  je najstariji grčki natpis (2. st. prije Krista) koji spominje imena ljudi koji su obnašali javne službe. Samo dvorište pretvoreno je u mali lapidarij iz kojega se ulazi u zbirku umjetnina Kairos, čiji je najvrijedniji eksponat reljef s likom Kairosa, božanstva sretnog trenutka nastalog u vremenu 4. - 3. st. prije Krista. U zbirci su izloženi kameni ulomci pronađeni prigodom arheoloških istraživanja u samoj crkvi, te slikarska baština, srebro, crkveno ruho, rukopisi itd. Za istaknuti je da je u Samostanu pronađena prva hrvatska pjesmarica  starih pisaca - Vartal,  koju je  prikupio Petar Lucić (danas u HAZU u Zagrebu).

Slijede: muzej grada trogira

KONTAKT

Turistička zajednica grada Trogira

Trg Ivana Pavla II/1​, 21220 TROGIR

Tel: +385-21-885-628

email: info@visittrogir.hr

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
PREČACI

© 2018 Turistička zajednica grada Trogira