PalaČe

Kompleks palaČa Garagnin – Fanfogna

          Kompleks palača Garagnin – Fanfogna sastoji se od dva bloka romaničkih i gotičkih kuća koja su, prema projektu Ignacija Macanovića, u drugoj polovici 18. stoljeća nadograđena i objedinjena u jedinstven sklop. Danas je u njoj smješten Muzej grada Trogira otvoren za posjetitelje tijekom cijele godine –  od listopada do svibnja radnim danima od 09:00 do 14:00 sati; tijekom lipnja i rujna od ponedjeljka do subote u radnom vremenu 10:00 – 13:00 te 17:00 – 20:00 te tijekom srpnja i kolovoza svaki dan 10:00 – 13:00 te 18:00 – 21:00 sat.

       

Sklop  palaČa Cipicco/Ćipiko

          Sklop  palača Cipicco/Ćipiko, velika i mala, nastao je povezivanjem romaničkih zgrada Na pročelju velike palače gotička je  trifora, djelo Andrije Alešija te vrata koja je isklesao Ivan Duknović. Južni portal radio je Nikola Firentinac. Na nadvratniku  isklesani su anđeli koji nose listiće s natpisom  koji u prijevodu znači Upoznaj samoga sebe. U maloj je palači dvorište s vanjskim stubištem i vratima Nikole Firentinca, te  reljefom s likom Alviza Cipicca. Alviz je bio  suprakomit trogirske galije koja je nosivši ime  Žena, sudjelovala u Lepantskoj bitci 1571. godine. Prema tradiciji, Alviz Ćipiko zarobio je i potopio tursku lađu Pijetao pod zapovjedništvom kapetana Alija.

         Pulenu - Pijetla  kojega drži čvrsta ruka, kao ratni trofej, donio je u Trogir i izložio  u atriju svoje palače, na mjestu gdje je danas postavljen odljev, dok je original u stalnom postavu Muzeja grada Trogira.  U knjižnici obitelji Ćipiko pronađen je ulomak Trimalhionove večere  iz romana Satirikon Petronija Arbitra (danas u  Parizu).  U palači svoje prostore za rad danas imaju Narodna glazba Trogir i Glazbena škola Josipa Hatzea -  DO Trogir.

Komunalna palaČa - Gradska vijeĆnica

          Komunalna palača - Gradska vijećnica spominje se u 13.  stoljeću, a današnji izgled zadobiva obnovom u  19.  stoljeću kada joj ugrađeni grbovi plemićkih obitelji grada te ostalih spolija vraćaju renesansni izgled.  Samo unutrašnje dvorište  gotičkih  je stilskih obilježja sa stubištem kojega izradio Matej Gojković. U palači je živio  knez i odatle je upravljao gradom. U novome vijeku dio prvoga kata služio je za potrebe kazališta. 

          U prizemlju zgrade nalazili su se zatvori. Između svih ploča postavljenih u 20. st. za izdvojiti je onu postavljenu 1935. godine u povodu obilježavanja 100-te obljetnice hrvatske himne, ploču postavljena 1986. godine prigodom obilježavanja 100-te obljetnice pobjede Narodne stranke te onu postavljenu 1997. godine u povodu uvrštenja grada na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture. Palača je sačuvala kontinuitet namjene do danas.

PalaČa LuciĆ

          Za istaknuti su još i palača Lucić, rodna kuća oca hrvatske historiografije Ivana Lucića, smještena na rivi; palača Stafileo/Štafilić smještena uz glavnu uzdužnu ulicu koja slijedi smjer antičkog dekumana; sklop kuća Andreis, smještenih na jugozapadnom dijelu grada, uz blizini crkve sv. Petra; sklop kuća obitelji Dragazzo; kuća Berislavić – rodna kuća hrvatskog bana i biskupa Petra Berislavića koji je svojom hrabrošću u borbi protiv Turaka zadužio ne samo hrvatski narod, nego i Europu, ...

KONTAKT

Turistička zajednica grada Trogira

Trg Ivana Pavla II/1​, 21220 TROGIR

Tel: +385-21-885-628

email: info@visittrogir.hr

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
PREČACI

© 2018 Turistička zajednica grada Trogira